• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Arvets sverigefinska ärr på Biblioteket


Ärrad. Att förlora ett språk och en identitet, som många med finsk bakgrund tvingats göra, ger sår. Först under senare tid har det finska uppvärderats i Sverige.

 

Med titlar från ”mamma” till ”operastjärna”

 

NORRKÖPING Sverigefinnar på Stadsbiblioteket. Arvet – en utställning om en ny generation berättar med text och bild om andra och tredje generationens sverigefinnar, födda och uppvuxna i Sverige, men med finsk bakgrund.

Till vänster om entrén öppnade i onsdags Stadsbibliotekets nya utställning om sverigefinnar. Öppen yta ramas in av stående affischer med både foton och texter om olika personer, skrivna på såväl finska som svenska. Utställningen innehåller 20 roll-ups och drygt 30 intervjuer. Arrangeras gör den i samarbete med Sverigefinländarnas arkiv.

Jag som själv är sverigefinsk påminns av utställningen om ett gammalt memoryspel som min mormor och jag brukade spela i min barndom. Spelet var finskt och bilderna refererade till olika yrkestitlar, som inte alltid ingick i mitt finska vardagsspråk. Lite så är det i denna utställning också.

Affischen med chefredaktören Sanna Posti-Sjöman får mig att minnas att yrkestiteln ”päätoimittaja” bara för något år sedan inte ingick i min vokabulär. ”Oikeustieteen opiskelija”, som Aino Gröndahl intill är, betyder tydligen juridikstuderande.

”Ordet arvet på finska syftar tillbaka till det, som det så länge varit tyst om; förlusten av ett språk och en identitet”, skriver Sverigefinländarnas arkiv på sin hemsida, liksom i utställningskatalogen. Utställningens signumbild av Markku Huovila visar en ärrad person, med symbolik till förlusten.

 

Arvet – Susanna Levonen och Moa Martinson
Sopran. Susanna Levonen, född i Finland, är fast anställd vid NorrlandsOperan och gästspelar på andra i Sverige och utlandet.

 

Samtidigt utmanar utställningen synen på sverigefinnar som endast arbetarklass – vi finns överallt i samhället, i alla slags roller och positioner. Detta framträder i mångfalden hos de medverkande, med titlar alltifrån ”mamma” till ”operastjärna” (papporna fattas dock). Likaså är frågorna som bland annat handlar om personernas känsla av finskhet intressanta. På en av roll-upsen beskriver till exempel behandlingsassistenten Henrik Pallari en upplevelse av mellanförskap:

– När man rör sig här över gränsen känner man sig svensk i Finland, men i södra Sverige är man haparandabo. Fast man har samma språk som i Finland, känns det som att det finns någon slags gardin mellan Sverige och Finland.

Sverigefinländarnas arkiv är ett multimedia- och informationscentrum som grundades 1977 med uppgift att bevara dokument om sverigefinskt liv och verksamhet. Centrumet stödjer och främjar även sverigefinsk kultur och forskning.

Arvet – en utställning om en ny generation är en av de olika vandringsutställningar som Sverigefinländarnas arkiv anordnat. Den visades första gången i Västerås 2011 och är nu ett av evenemangen i Norrköpings firande av Finlands 100-åriga självständighet fram till självständighetsdagen den 6 december. Utställningen står dock bara oktober månad ut, då den sedan ska vidare i landet.

© Text och foto: Melinda Reyes Hiltunen

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Arvet – Alakoski m.fl.

 

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

4 oktober – 31 oktober 2017
Arvet – en utställning om en ny generation
Projektledare: Erkki Vuonokari
Foto och grafisk design: Kai Kangassalo
Intervjuer och översättning: Maarit Turtiainen
Intervjuer, översättning och foto: Sanja Honkanen Skoog, Paula Tapiola, Hanna Kangassalo, Taina Helme, Juhamatti Pelkonen
Språkgranskning: Sanja Honkanen Skoog, Maziar Farzin
Utställningens namn och signumbild: Markku Huovila
Prod: Sverigefinländarnas arkiv

INTERVJUPERSONER
Susanna Alakoski, författare, Gustavsberg
Johanna Hongisto Grundström, mamma, Enköping
Aino Gröndahl, jurist, Uppsala
Annika Hirvonen, riksdagsledamot, Sigtuna
Markku Huovila, tecknare och illustratör, Stockholm
Anneli Hulthén, kommunalråd, Göteborg
Hannele Ivonen, förskolelärare och musikpedagog, Stockholm
Ellen Juntti, riksdagsledamot, Göteborg
Dimitri Keiski, musiker, Stockholm
Jukka Korpi, teaterchef, Stockholm
Henrik Korvanen, musiker, Borlänge
Tanja Lorentzon, skådespelare, Stockholm
Hanna Leppänen Ahonen, rektor, Göteborg
Susanna Levonen, operasångerska, Umeå
Tommy Myllymäki, mästerkock, Jönköping
Laura Nordgren, mamma, Stockholm
Arto Pajuvirta, informatör, Västerås
Darya Pakarinen, sångerska, Växjö
Max Peezay, musiker, Stockholm
Lina Puranen, kulturproducent, Stockholm
Ina Sinisalo, rektor, Botkyrka
Kaisa Syrjänen Schaal, jurist, Uppsala
Taina Schaffer-Kaskinen, konstpedagog och företagare, Uddevalla
Sanna Posti-Sjöman, chefredaktör, Göteborg och New York
Isac Valtonen, tävlingsförare, Göteborg
Katri Vähäverkkomäki, lärare, Upplands Väsby
Anton Wiraeus, konstnär, Stockholm
Henrik Pallari, behandlingsassistent

LÄNKAR
Norrköping firar Finland 100 år info
Norrköpings stadsbiblioteks utställningar
Sverigefinländarnas arkiv hemsida utställningar utställningskatalog
Susanna Alakoski gästade Stadsbiblioteket reportage Kultursidan.nu 6/10 2017
Finska krigsbarnen Med lapp om halsen reportage Kultursidan.nu 29/9 2017
Premiär för Westös Den svavelgula himlen reportage Kultursidan.nu 1/8 2017
Sverige-finsk afton på Antikvariatet reportage Kultursidan.nu 30/4 2017
Svindlande akrobatik i Mad i Finland recension Kultursidan.nu 25/8 2017
Herman Lindqvist berättade om Finland reportage Kultursidan.nu 4/10 2014

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Arvets sverigefinska ärr på Biblioteket

  1. Pingback: Herman Lindqvist kan sin Mannerheim – KULTURSIDAN.nu