• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Alla vill känna sig hemma i Strömparken

Protestlistor i sista(?) minuten. På tisdag den 12 juni fattar stadsplaneringsnämnden beslut om
att anta den reviderade detaljplanen för fastigheten Torget 5.

 

Med kaffekorgar, ballonger och brandtal mot husbygge i parken

 

– Det är vi som är Norrköping!Omkring 200 personer var på plats vid demonstrationen i Strömparken under nationaldagen 6 juni. Upprördheten var stor och argumenten mot Hyresbostäders och kommunens planer på ett husbygge i Strömparken flödade när den ena talaren efter den andra ställde sig upp. Inte minst märktes en underton av kritik mot för snabb och diskret hantering av ärendet. Varför kalla det Torget 5 i stället för Refvens grund eller Strömparken? Hur kan man lita på politiker när en plan som fastställts år 2005 kan ändras av stadsplaneringsnämnden år 2012.

Ray Happ är på plats, den person som kanske skrivit de flesta insändarna i ärendet. Han småpratar med många men ställer sig inte upp och håller något brandtal. Kanske även Göran Esbjörnsson är på plats, han som undertecknade Naturskyddsföreningens argumentrika remissyttrande mot den första planen på husbygget.

Endast privatpersoner bevistar mötet, ändå känner jag igen en rad aktiva politiker från Norrköpings styrande partier såväl som oppositionspartier: bland andra Sylva Hedell, Klas Linné, Christina Brusén och landstingpolitikern Anita Jernberger och jag skakar hand med en ledamot i stadsplaneringsnämnden som poängterar att hen fått stränga order att antingen följa partipiskan eller avstå från nämndens möte. Uppenbarligen är frågan om det planerade bygget som ytterligare stänger för Gamla Rådstugugatans kontakt mot Strömparken och Strömmen vid Refvens grund, något som skär igenom alla partier.

Kanske särskilt en insändare undertecknad av Mattias Stenberg (Mp) och Mårten Arnberg (S), ordförande  och förste vice ordförande i Stadsplaneringsnämnden upprör. Där de i mars skrev om Norrköpings nya bostadsbrist. Insändaren har även lagts upp på Miljöpartiets hemsida.

Fotbollsentusiasten Ulf Jaensson travesterar Peking Fanz hejaramsa Det är vi som är Norrköping och hävdar att det är Norrköpingsborna, inte arkitekter, byggherrar och kommunala tjänstemän som äger allemansrätten till parker och grönområden. Sifferkunnig som han är har han räknat ut att någon bostadsbrist att tala om knappast finns när kommunen planerar att bygga 1600 lägenheter inom Promenaderna, vilket lär täcka de kommande åtta årens behov – minst. Kommunen ökade med mindre än 600 personer förra året – och alla vill kanske inte bo i centrala staden.

Först att ta till orda är Inga-Karin Landerö, som poängterade att hon som Söderköpingsbo inte hör till den lilla klick som förlorar sin privata utsikt om huset byggs i Strömparken. Men hon anser att det var viktigt för henne att visa att frågan berör många fler än grannar och fastighetsägare. Uppenbarligen är hon inte ensam. Här är Norrköpingsbor i alla åldrar, flertalet kanske äldre och med stark känsla för den stad de växt och levt i under många år, men även yngre barnfamiljer. Reidar Svedahl meddelar att han tänker starta en Facecooksida för att nå just den yngre målgruppen, särskilt med tanke på dem som bor kvar i Norrköping om 30 år.

När de mer eller mindre förberedda eller spontana talarna sagt sitt fortsätter samtalet i mindre grupper där man utbyter argument. Skådespelaren Åsa Forsberg, mottagare av Norrköpings kommuns kulturpris 2011, påpekar att husbygget påverkar områdets utseende för hundratals år framåt i tiden.
– Det är så klåfingrigt. Det finns så få offentliga rum i staden som inte är kommersialiserade, det är viktigt att det finns bänkar att sitta på. Har man väl byggt så är det kört för tid och evighet, säger Åsa Forsberg.

Moderata kulturpolitikern Christina Brusén ser bort mot Strömparkens stenkantade grästerasser:
– Tänk teater!
– Kommer du ihåg utomhusbion? Jag såg Casablanca här, kontrar Åsa Forsberg.

Christina Brusén pekar på radhusen på Tuppenområdet på andra sidan och påpekar hur viktigt det var med terrasseringen när de byggdes för några decennier sedan för att mjuka upp anslutningen mot Strömmen och vyn. Motsvarande hänsyn bör tas till de praktfulla byggnaderna i kvarteret från tidigt 1900-tal som är bland de sista på Gamla Rådstugugatan med tillgång till ljus och luft.

Strömparken skapades på 1920-talet vet Christina Brusén. Den grönskande parken ligger på schaktmassor från utbyggnaden av Holmens Bruks kraftstation vid Bergsbron som stod klar 1923. Arkitekten Ivar Tengbom ritade parken som karaktäriserade av vatten och grönska.

– Dessförinnan låg ett kallbadhus vid Refvens grund, berättar Christina Brusén.

Kallbadhuset, som alltså byggdes ute i vattnet 1868 följdes upp av ett varmbadhus 1892. När det i sin tur fick en simhall som tillbyggnad 1915 revs kallbadhuset.

Varmbadhuset med simhallen låg i kvarteret Gåsen, där nu hyreshuset Gåsen står sedan 2007. På den plats där det nu planerade sex- eller sjuvåningshuset är tänkt att byggas har det delvis funnits bebyggelse, Magnussons konditori, en fastighet i två våningar, vilket står att läsa om i NT-journalisten Lasse Södergrens bok Stolta stad – Mellan Promenaderna från 2001.

Ännu längre tillbaka i tiden låg området direkt i eller mot Strömmen. På 1600-talet gjordes de första utfyllnaderna. De äldsta konstruktionerna som arkeologerna, som undersökt området, funnit är kullerstensbesatta gränder ner mot vattnet samt rester av ett möjligt plank från mitten av 1700-talet. Alla spår av de hus som måste ha legat vid gränderna under 1600- och 1700-talen var bortsopade av 1800- och 1900-talens byggen och ledningsschakt.

På bryggan som sticker ut i vattnet står fiskeentusiasterna med spö och håvar. Bryggan får nog vara kvar, men Cityfiskes enkla byggnad som nu servar med både fiskekort och fika rivs.

– Det är förslag att Cityfiske ska flyttas längre bort, till ett skuggigare läge. De som fiskar här tycker inte heller om planerna. Det är synd för de håller ordning och reda på området och håller det befolkat, säger ännu en privatperson som belagts med yttrandeförbud av sin ledning.

På Hyresbostäders hemsida finns en kort beskrivning av projektet. Den som vill bo i ett hyreshus vars ”arkitektur, utförande och standard kommer att vara av högsta klass”, och med ”kanske Norrköpings mest attraktiva läge” bör anmäla sitt intresse till Botorget.

Den kvartersstora byggnaden med två stadiga huskroppar kommer endast att rymma 35 lägenheter, vilket innebär att lägenheterna kan antas vara rejält tilltagna. På toppen av sexvåningshuset skissas på ytterligare takvåningar, rejält indragna från ytterkanten, ungefär som två villor med tomt. I markplanet planeras för restaurang/café.

Frågan om bygget måste passera länsstyrelsen som måste godkänna den dispens från strandskyddet som Norrköpings kommun beviljar Hyresbostäder och därmed sig själv. Christina Brusén är visserligen luttrad men fortfarande stridbar.
– Nästa är Hörsalsparken. Vartenda träd ska bort och ersättas av knähöga buskar i räta led, fräser hon.

Text: Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Jin Demulan

 

LÄNKAR
Arkeologisk förundersökning nr 2011/2458 Kv Torget 2011 år lista Arkeologikonsult 2011
Hyresbostäder presentation 4/4 2012
Kallbadhus med anor Stolta stad Norrköpings Tidningar 20/10 2001
Naturskyddsföreningen remissyttrande Naturskyddsföreningen 2011
Norrköping har bostadsbrist Mattias Stenberg och Mårten Arnberg insändare Miljöpartiet 2012
Rädda Strömparken Facebook
Stadsplaneringsnämnden lista över ordinarie ledamöter Norrköpings kommun
Demonstrera i och för Strömparken artikel Kultursidan.nu 3/6 2012
Protestera mot planerna på husbygge i Strömparken! artikel Kultursidan.nu 10 maj 2012

FLER BILDER FRÅN DEMONSTRATIONEN – KLICKA

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157630073205396″]

 

Tagged . Bookmark the permalink.